Připravíme Vám exaktní podklady, na které se můžete při každém kroku spolehnout.

Našimi překladatelskými devizami jsou specializace na německý jazyk a špičková kvalita našich překladů, na kterou poskytujeme garanci kvality. Při překladatelské práci využíváme kromě odborných znalostí a jazykového citu rodilých mluvčích ČJ i NJ moderní překladatelské nástroje. Díky kvalitnímu softwaru umíme pracovat nejen s běžnými formáty sady Microsoft Office, ale i se speciálními příponami. K překladům zakládáme tzv. překladovou paměť. S její pomocí umíme zachovat jednotné názvosloví i v následných dokumentech. Dále využíváme terminologickou databázi a zdrojové texty, proto jsou naše překlady autentické a konzistentní. Všechny překlady zálohujeme na externím disku. Loajalita, důvěra a absolutní diskrétnost jsou pro nás samozřejmostí.

Běžné překlady

S každým naším překladem neseme na trh svou vlastní kůži a své dobré jméno. Garance kvality je proto naší hlavní devizou.

Právní a obchodní překlady

Zde záleží nejen na znalosti přesné terminologie němčiny a češtiny, ale rovněž na znalosti právního a legislativního prostředí obou zemí.

smlouvy, plné moci, protokoly, zprávy, předpisy, zákony, směrnice, vyhlášky, nařízení, cenové nabídky, účetní závěrky, podklady pro výběrová řízení, ekonomické zprávy, obchodní korespondence

Odborné překlady

Nejen přesnost a znalost jazyka, ale především kompetentnost v oboru je u těchto překladů zásadní.

technické publikace, dokumentace a zprávy, manuály, příručky, návody k obsluze, provozu a údržbě, bezpečnostní předpisy, normativní literatura, dokumenty ISO

Soudně ověřené překlady

Soudní překlad je překlad opatřený ověřovací doložkou a otiskem kulatého razítka se státním znakem příslušné země. Tyto formální náležitosti osvědčují, že překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu. S garancí kvality zajistíme i vyšší ověření legalizace, superlegalizace či apostily. Všechny soudní překlady poskytované s naší garancí kvality splňují požadavky normy ČSN EN 15038.
  • matriční dokumenty
  • právní a soudní listiny
  • výpisy z obchodního rejstříku
  • výpisy z rejstříku trestů
  • vysvědčení, diplomy a osvědčení
  • účetní a daňové dokumenty

Lokalizace

Chystáte se uvést nový výrobek či službu na německý trh? Dobře provedený funkcionální převod Vašeho webu do němčiny a jeho lokalizace vám vstup na německý trh usnadní a uchrání vás od mnohých nedorozumění. Překlad webu není pouhý překlad, nýbrž tzv. transkreace (translation+creation): Tvůrčí překlad, který v sobě kombinuje překlad a také schopnost přizpůsobit daný text cílové skupině. Kromě pro každou zemi rozdílného typického webového žargonu obsahuje téměř každý web celou řadu někdy dvouznačných marketingových obratů a slovních spojení, které nelze přeložit doslovně, nýbrž s dostatečným citem pro oba jazyky. Překlad webu tedy vyžaduje nejen hlubokou znalost obou jazyků, ale rovněž povědomí o pro tu kterou zemi typických marketingových zvláštností. Práce překladatele webu se tedy do jisté míry dá přirovnat k práci copywritera. Vytvoříme citlivý lingvistický překlad, odpovídající místnímu jazyku, právním normám a kulturním zvyklostem. S garancí kvality převedeme váš web kreativně do Echt Deutsch. V tomto oboru jsme bez machrování „echte Macher“

Přečtěte si proč...

LÁZNĚ Liberec

Co je to lokalizace

  • proces, při kterém se texty překládají metodou transkreace, která zohledňuje místní specifika (kulturní či jiné zvyklosti, měna, časové pásmo apod.) a oborovou terminologii a zajistí kromě zachování obsahové a formální stránky překládaného textu i požadovaný marketingový efekt
  • přizpůsobení softwaru: stejná funkčnost v cizím jazyce jako v původní verzi
  • přizpůsobení online nápověd: ve formátech HLP, CMH, z HTML nebo RTF souborů
  • přizpůsobení aplikací a multimédií včetně obsažených dynamických objektů, audio- a videonahrávek.

V transkreaci a lokalizaci jsme echte Macher

My totiž dobře víme, že chytře přeložený web není schlauer web, stejně jako chytrý telefon není schlauer Telefon. Kompletní servis, který Vám nabízíme na našem webu, není kompletter Servis ale Rundum Service a Rundum-Sorglos Paket není zakulacený bezstarostný balík, nýbrž balíček služeb. A jestli opravdu nechcete, aby Váš web byl v němčině komisch (směšně divný), ale naopak chytře vtipný, tak mu prostě prostě musíme dát německý Scharfsinn! (A těď nemyslím bystrozrakost). A když o sobě tvrdíme, že jsme echte Macher, tak opravdu čecháčsky nemachrujememe, ale po německém způsobu pragmaticky stvrzujeme, že si zkušeně poradíme s každou jazykovou hříčkou. Přizpůsobíme Váš web německému oku a uchu a tržnímu prostředí. Vaši konkurenti budou "ganz aus dem Häuschen"
Petra Barthová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 602 975 291
Mrštíkova 399/2
(areál WERK)
460 07 Liberec 3
IČ: 70335524
DIČ: CZ7156045754

Bankovní spojení:
51-2072230277/0100